Католицька Церква

Чи не найбільше упереджень у нашому суспільстві викликають питання, пов'язані з Католицькою Церквою і ЇЇ функціонуванням. В інтернеті, в періодиці, на телебаченні чи навіть в книгах можна прочитати, почути чи навіть побачити купу такого матеріалу, який ясно вказує на упередженість автора і його інформаційних джерел. І це зрозуміло. Кількасторічна антикатолицька полеміка не могла не залишити сліду. А роки існування на наших теренах безбожного «большевизму» затравили український медіа простір аж до наших часів.

Карикатурне змалювання Католицької Церкви як чудовиська мракобісся і темноти не дозволяє багатьом об'єктивно зрозуміти історію Європи. Адже однією з основних складових європейського життя є власне Католицька Церква. Неможливо об'єктивно зрозуміти ні європейську культуру, ні історію, ні менталітет без правдивої інформації про Католицьку Церкву.

Адже ж власне Католицька Церква в часі падіння Римської Імперії стала посередником римських цивілізаційних здобутків, саме вона відіграла роль містка між варварськими народами і Візантією; сама Європа, завдячуючи працям католицьких вчених, ознайомилась зі спадщиною антики і зродила Ренесанс, саме в Католицькій Церкві можливими були Лютер, Кальвін, Цвінглі, Генріх VIII; саме один з чинів Католицької Церкви - оо.Єзуїти дали Європі бароко; і навіть нинішня європейська толерантність є дітищем неправильно протрактованого католицького принципу поваги до кожної особи.

Але слід зазначити, що католицизм явище далеко не однорідне і на відміну від великої більшості християнських конфесій дуже різноманітне. Це і велика кількість обрядів (деякі літургісти нараховують аж двадцять один!). Це і велика кількість монаших Чинів і Згромаджень, кожен з яких плекає свою специфічну духовність і вершить унікальне послання. Це і велика кількість різноманітних внутрішньоцерковних рухів та організацій, на чиїх зібраннях у непоінформованого відвідувача може виникнути враження, що потрапив на зібрання іншої конфесії.

І все це - єдиний і монолітний католицизм.

Фамозна авторитарність є лише міфом, який, якщо ближче ознайомитись з Католицькою Церквою, відразу розвіюється. Своєю барвистістю католицизм подібний хіба що до свого прабатька юдаїзму. І тому кожна спроба звести католицизм до якогось з його багаточисельних проявів, не дає об'єктивної картини.

Тому хочемо спробувати представити Католицьку Церкву в медіапросторі інтернету такою, якою ЇЇ бачимо ми.

див. Доктрина, Святі, Структура, Таїнство сповіді