Анкета Франциска


Секретаріат Синоду Єпископів надіслав запитальник єпархіям усього світу перед спеціальною нарадою, яка відбудеться наступного року і стосуватиметься теми сім'ї. Свою думку можуть висловити усі католики. Ця широка консультація буде стосуватися таких питань як контрацепція, гомосексуальні стосунки і Святе Причастя для розлучених осіб, які перебувають у повторному цивільному зв'язку.

Конференція єпископів Англії і Уельсу опублікувала запитальник в інтернеті, щоб обговорити питання, що містяться в ньому, у всіх парафіях. Єпархії мають представити відповіді, аналіз яких використають для підготовки засідання Синоду.

Пропонуємо до Вашої уваги переклад запитань, які Синод Єпископів скерував до вірних усього світу.

1. Поширення вчення про сім'ю на основі Святого Письма і Вчительського Уряду Церкви.

а) Опишіть, яким чином сьогодні люди розуміють вчення Католицької Церкви на тему сімейних цінностей, що містяться в Біблії, «Gaudium et spes», «Familiaris Consortio» та інших документах післясоборного Вчительського Уряду? Яку формацію отримують вірні в навчанні Церкви про сімейне життя?

b) У випадках, коли вчення Церкви є відоме ,чи приймається воно в повноті і чи існують труднощі у втіленні його в життя? Якщо так, то які?

c) Якою мірою вчення Церкви є поширене в душпастирських програмах на державному, єпархіальному і парафіяльному рівнях? Яка катехизація проводиться про сім'ю?

d) Якою мірою - і в яких аспектах особливо - це вчення є дійсно відоме, прийняте, відкинене і/чи критиковане у сферах поза Церквою? Якими є культурні фактори, що ускладнюють повне прийняття вчення Церкви про сім'ю?

2. Подружжя на основі природнього закону

a) Яке місце займає ідея природнього закону в кульутрній сфері суспільства: в інституціях, освіті, академічних колах і загалом серед людей? Які антропологічні ідеї лежать в основі дискусії про природню основу сім'ї?

b) Чи ідея зв'язку між чоловіком і жінкою, що виходить із природнього закону, є прийнятою серед охрещених загалом?

c) Яким чином теорія і практика зв'язку чоловіка і жінки, що базується на природньому законі, ставиться під сумнів у творенні сім'ї? Як це питання представляється і розвивається в громадських інституціях і в Церкві?

d) Опишіть, як поступає душпастирська опіка у випадку, коли непрактикуючі католики чи декларовані невіруючі просять про укладення шлюбу?

3. Душпастирство сімей у євангелізації

a) Який досвід виник впродовж останніх десятиліть у справі приготування до подружжя? Які зусилля докладаються з метою побудження євангелізації подружжя і сім'ї? Як можна поширювати усвідомлення сім'ї як «домашньої Церкви»?

b) Наскільки успішними були Ваші пропозиції щодо способу молитви в сім'ї, що враховує труднощі суспільного життя і сучасної культури?

c) В часі кризи покоління, наскільки християнські сім'ї є здатними виконати своє покликання передавати віру?

d) Яким чином місцеві Церкви і рухи сімейної духовності здатні творити способи діяльності, що можуть стати прикладом для наслідування?

e) Який особливий внесок у поширення достовірної і цілісної ідеї подружжя і християнської сім'ї можуть зробити сучасні подружжя і сім'ї?

f) Яку душпастирську опіку надає Церква у підтримці і формації пар у кризових ситуаціях?

4. Душпастриство у деяких важких ситуаціях, пов'язаних з цивільним станом

a) Чи конкубінат ad experimentum є душпастирською реальністю у реаліях локальної Церкви? Який приблизно процент вірних живе без шлюбу?

b)Чи існують зв'язки, які не є формалізовані ні релігійно, ні цивільно? Чи доступні вірогідні статистики?

c) Чи пари, які живуть у сепарації, а також розлучені, які вступили в поновний подружній зв'язок, є душпастирською реальністю локальної Церкви? Чи можна подати їх приблизний процент? Яким чином дають собі раду з цією ситуацією відповідні душпастирські програми?

d) Яким чином у всіх вищезазначених випадках охрещені живуть у цій неврегульованій ситуації? Чи свідомі вони свого неврегульованого статусу? Чи це їм просто байдуже? Чи почувають вони себе змаргіналізованими чи страждають з приводу неможливості отримання Таїнств?

e) Які питання ставлять Церкві розлучені особи, які живуть у нових зв'язках, щодо таїнств Євхаристії і Примирення? Скільки осіб, які живуть у такій ситуації, просять про ці Таїнства?

f) Чи спрощення канонічної практики у розпізнаванні неважності подружнього зв'язку може внести позитивний вклад у розв'язання проблем осіб у вищезгаданих ситуаціях? Якщо так, то в якій формі?

g) Чи існує душпастирство для людей у вищезгаданих ситуаціях? Опишіть це душпастирське служіння. Чи існують такі програми на єпархіальному і державному рівні? Яким чином голоситься Боже милосердя серед пар в сепарації і розлучених осіб, які живуть у нових зв'язках, і як на практиці Церква підтримує їх на дорозі віри?

5. Питання одностатевих звʼязків

а) Чи в вашій країні існує закон, який визнає цивільні зв'язки осіб однієї статі і чи вони якимось чином прирівняні до подружжя?

b) Яке відношення локальних Церков до держави як промотора цивільних одностатевих зв'язків та осіб, заангажованих у зв'язки цього типу?

c) Який вид душпастирської уваги можна пропонувати людям, які прийняли рішення жити у зв'язках такого типу?

d) Що можна зробити для передавання віри у випадку осіб однієї статі, які всиновили дітей?

6. Освіта дітей у неврегульованих подружжях

a) Яким є відношення чисельності дітей і молоді із неврегульованих зв'язків до тих, які народились і виховуються в родинах з врегульованим статусом?

b) Яким чином батьки в таких ситуаціях звертаються до Церкви? Про що питають? Чи просять про Таїнства, чи хочуть лише катехези і загального навчання релігії?

c) Яким чином окремі Церкви намагаються задовольнити потреби батьків запевнити дітям християнську освіту?

d) Якою є сакраментальна практика у таких випадках: приготування, уділення таїнства і співучасть у таїнстві?

7. Відкритість подружжя на життя

a) Які знання мають християни на тему відповідального батьківства у світлі науки Humanae vitae? Чи свідомі вони того, як морально оцінити різні методи планування сім'ї? Чи можна запропонувати спостереження у цьому душпастирському питанні?

b) Чи прийнятна ця моральна наука? Які аспекти викликають найбільше труднощів для більшості пар, які приймають цю науку?

c) Які природні методи промуються партикулярними Церквами, щоб допомогти подружжю у практикуванні навчання Humanae vitae?

e) Які є видимі різниці у цій сфері між навчанням Церкви і світською освітою?

f) Яким чином можна підтримувати більшу відкритість на народження дітей? Як можна промувати зростання народжуваності?

8. Стосунки між сім'єю і особою

a) Ісус Христос об'являє таємницю і покликання людської особи. Яким чином сім'я може бути привілейованим місцем реалізації цієї правди?

b) Які критичні ситуації в сім'ї можуть у теперішні часи ускладнювати зустріч людської особи з Христом?

с) В якій мірі кризи віри, які досвідчують люди, можуть мати вплив на сімейне життя?

9. Інші виклики і пропозиції

Які інші виклики чи пропозиції щодо вищенаведених тем вважаєте нагальними і придатними до розгляду?