Послання Папи Бенедикта XVI на Всесвітній День Миру 1 січня 2013


ПОСЛАННЯ ЙОГО СВЯТОСТІ БЕНЕДИКТА XVI НА ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МИРУ 1 СІЧНЯ 2013 РОКУ

Блаженні миротворці

1. Кожен новий рік несе з собою надію на те, що світ стане кращим. У цій перспективі я молю Бога, Отця людства, дарувати нам злагоду і мир, щоб здійснилася для всіх надія на щасливе і благополучне життя.

Через 50 років після початку Другого Ватиканського собору, який сприяв зміцненню місії Церкви у світі, відрадно бачити, що християни, як Божий Народ у спілкуванні з Ним і живучи серед людей, беруть участь в історії, розділяючи радості і надії, печалі і тривоги, сповіщаючи про Христовке спасіння і зміцнюючи мир для всіх. Насправді, наш час, відзначений глобалізацією, з її позитивними і негативними аспектами, з кривавими конфліктами і загрозами війни, вимагає оновленого і узгодженого зобов'язання в пошуках загального блага розвитку всіх людей і всього людства, розглянутого у всіх його аспектах.

Вселяють тривогу вогнища напруженості і конфліктів, спричинені зростанням нерівності між багатими і бідними, пануванням егоїстичного і індивідуалістичного менталітету, що виражається також безладним фінансовим капіталізмом. На додаток до різних форм тероризму та міжнародної злочинності, небезпечними для світу є також фундаменталізм та фанатизм, що спотворюють дійсну природу релігії, яка покликана сприяти спілкуванню і примиренню між людьми.

І тим не менше численні починання, спрямовані на досягнення миру, свідчать про вроджене покликання людства до миру. У кожній людині бажання миру є основним і збігається, певним чином, з бажанням життя по-людськи повного, щасливого і у всьому вдалого. Іншими словами, бажання миру збігається з основним моральним принципом, тобто з обов''зком і правом на всебічний соціальний об'єднуючий розвиток, і це є частиною Божого задуму про людину. Людина створена для мирного життя, яке є даром Божим.

Все це підказало мені черпати натхнення для цього Послання в словах Ісуса Христа: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мт 5,9).

Євангельське блаженство

2. Блаженства, проголошені Ісусом (пор. Мт 5,3-12 і Лк 6,20-23), є обітницями: в біблійній традиції блаженство є літературним жанром, який завжди містить у собі благу звістку, тобто Євангеліє, що досягає кульмінації в якій-небудь обітниці. Тому блаженства - це не тільки якісь моральні рекомендації, дотримання яких передбачає отримання у свій час -- зазвичай в іншому житті -- нагороди, або майбутнього щастя. Блаженство полягає, швидше, у виконанні обітниці, зверненої до всіх тих, хто керується вимогами істини, справедливості і любові. Ті, хто вірять в Бога і Його обіцянки, часто виглядають в очах світу наївними і далекими від реальності. Але Ісус каже їм, що не тільки в іншому житті, але вже в цьому вони дізнаються, що є дітьми Божими, і що завжди і навіки Бог на їхньому боці. Вони зрозуміють, що не самотні, тому що Бог підтримує тих, хто бореться за істину, справедливість і любов. Ісус, одкровення Отцівської любові, не зволікає принести в жертву Самого Себе. Коли приймаєш Ісуса Христа, Богочоловіка, то переживаєш радісний досвід величезного дару: сопричастя життя Самого Бога, тобто життя благодаті, завдаток абсолютно блаженного буття. Ісус Христос дарує нам істинний мир, який народжується з довірливої зустрічі людини з Богом.

Блаженство Ісуса говорить, що мир є месіанським даром і одночасно ділом людини. Насправді, мир припускає гуманізм, відкритий до трансцендентності. Це плід взаємнодарування, взаємного збагачення завдяки дару, який виходить від Бога і дозволяє жити з іншими і для інших. Етика миру - це етика спілкування та причетності. У такому випадку важливо, щоб багато сьогоднішніх культур подолали антропологію і етику, засновані на чисто суб'єктивістських і прагматичних теоретично-практичних положеннях, в силу яких відносини співіснування надихаються критеріями влади або вигоди, засоби стають цілями і навпаки, культура та освіта зосереджені лише на інструментах, технологіях та ефективності. Попередньою умовою миру є руйнування диктатури релятивізму і положення повністю автономної моралі, яка заважає визнанню невід'ємного природного морального закону, вписаного Богом в сумлінні кожної людини. Мир - це творення співіснування з раціональної та моральної точки зору, спираючись на основу, міра якої створена не людиною, а Богом. «Господь дасть силу народу Своєму, Господь поблагословить миром народ Свій», нагадує Псалом 28.

Мир: дар Божий і людське діяння

3. Мир стосується цілісності людської особистості і передбачає участь людини в цілому. Це мир з Богом, в тому, щоб жити по Його волі. Це внутрішній мир із самим собою і зовнішній мир один з одним і з усім творінням. Він полягає в основному, як писав блаженний Іван XXIII в енцикліці Pacem in terris, -- 50-та річниця якої виповнюється через кілька місяців, -- у творенні співіснування, заснованого на правді, свободі, любові і справедлівості.2 Заперечення того, що становить справжню природу людини в її головних вимірах, у притаманній їй здатності пізнати істину і добро і, в кінцевому рахунку, Самого Бога, ставить під загрозу творення миру. Без істини про людину, вписану Творцем в її серці, свобода і любов знецінюються, справедливість втрачає основу свого здійснення.

Для того щоб стати справжніми миротворцями, фундаментальними є увага до трансцендентного виміру і постійний діалог з Богом, Отцем милосердним, через Якого ми молимо про визволення, досягнуте для нас Його Єдинородним Сином. Таким чином людина може перемогти те насіння тьми і заперечення миру, яким є гріх у всіх його формах: егоїзм і насильство, жадібність і воля до влади і панування, нетерпимість, ненависть і несправедливі структури.

Досягнення миру залежить насамперед від визнання того, що в Бозі все людство є однією великою сім'єю. Вона будується, як вчить енцикліка «Pacem in terris», через міжособисті відносини і інститути, які підтримуються і пожвавлюються спільнотним "ми", яке б містило в собі внутрішній і зовнішній моральний порядок, де щиро визнаються, згідно істині і справедливості, взаємні права та обов'язки. Мир - це порядок, спонукуваний і доповнюваний любов'ю, так щоб відчувати потреби інших людей, як свої власні, щоб ділитися з іншими тим, що маєш, і сприяти все більшому поширенню у світі спільності духовних цінностей. Цей порядок здійснюється в свободі, тобто так, як личить гідності людей, які за самою своєю раціональною природою беруть на себе відповідальність за свої дії. 3

Мир - це не мрія і не утопія: він можливий. Наші очі повинні бачити глибше, під поверхнею видимості, бачити позитивну реальність, яка існує в серцях, тому що кожна людина створена за образом Божим і покликана рости, сприяючи творення нового миру. Це факт: Сам Бог, через втілення Сина і здійснене Ним відкуплення, увійшов в історію, поклавши початок новому творінню і новому завіту між Богом і людиною (Пор Єр 31:31-34), давши нам можливість мати «нове серце» і «дух новий» (Пор Єз 36:26)

Саме тому Церква переконана, що є невідкладна необхідність в новому звіщення Ісуса Христа, першого і головного чинника всебічного розвитку народів, а також миру. Ісус і є наш мир, наша праведність, наше примирення (пор. Еф 2:14, 2 Кор 5:18). Миротворцем, відповідно до блаженств Ісуса, є той, хто діє на благо іншому, бажає йому повного блага душі і тіла, сьогодні і завжди.

З цього вчення можна зробити висновок, що кожна людина і кожне співтовариство - релігійне, цивільне, освітнє та культурне - покликане діяти на благо миру. мир, по суті, є реалізацією спільного блага різних спільнот, головних і проміжних, національних, міжнародних і всього світу в цілому. Саме тому можна вважати, що шляхи реалізації загального блага є також шляхами, якими слід йти для досягнення миру.

Миротворці - ті, хто люблять, захищають і підтримують життя в її цілісності

4. Шлях досягнення загального блага і миру полягає насамперед у повазі до людського життя, розглянутого в різноманітті його аспектів, починаючи з моменту зачаття, в його розвитку і до його природного кінця. Тому істинними миротворцями є ті, хто люблять, захищають і підтримують людське життя у всіх його вимірах: особистому, громадському і трансцендентному. Повнота життя є вищою метою миру. Бажаючий миру не може терпіти злочинів проти життя та замахів на нього.

Ті, хто не усвідомлюють цінності людського життя і, як наслідок, підтримують, наприклад, лібералізацію аборту, мабуть, не усвідомлюють, що таким чином вони пропонують домагатися ілюзорного миру. Втеча від відповідальності применшує гідність людини, а тим більше вбивство беззахисного і невинного створіння ніколи не зможе дати щастя чи миру. Насправді, як можна думати про досягнення миру, всебічного розвитку народів або про той же захист навколишнього середовища, не захищаючи право на життя найслабших, починаючи з очікуваних дітей? Будь-яка шкоду, завдана життю, особливо на її початку, завдає непоправної шкоди розвитку, миру, навколишньому середовищу. Так само неправильно кодифікувати обманним чином неправдиві права або свавілля, засновані на обмеженному або релятивістському баченні людини і на спритному використанні двозначних виразів, з метою сприяти так званому праву на аборт і евтаназію, оскільки це загрожує головному праву на життя.

Слід також визнати і зміцнювати природну структуру шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою, на противагу спробам юридично прирівняти його до радикально відмінних від нього інших форм спілок, які, насправді, завдають йому шкоди і сприяють його дестабілізації, затьмарюючи його особливий характер і його незамінну соціальну роль.

Ці принципи є не істиною віри, а всього лише відгалуженням права на релігійну свободу. Вони вписані в саму природу людини, розпізнавані розумом і, отже, є спільними для всього людства. Таким чином, діяльність Церкви з їх захисту не має конфесійного характеру, але звернена до всіх людей, незалежно від їх релігійної приналежності. Така діяльність тим більше необхідна, чим більше заперечуються або неправильно розуміються дані принципи, тому що це є образою проти істини людини, серйозною раною, нанесеною справедливості і миру.

Тому настільки ж важливо для справи миру, щоб судові системи і закони визнавали право на використання принципу "заперечення сумління" по відношенню до законів і урядових заходів, що посягають на людську гідність, таких як аборт і евтаназія.

Серед основних прав людини, в тому числі і для мирного життя народів, є право індивідумів і товариств на релігійну свободу. У цей історичний момент стає все більш важливим, щоб це право просувалося не тільки з негативної точки зору, як свобода від - наприклад, від обов'язків і примусів щодо свободи вибирати свою релігію, - але і з позитивної точки зору, в її різних формах, як свобода для: наприклад, свідчити про свою релігію, проповідувати і повідомляти її вчення; надавати допомогу і вести виховну, благодійну діяльність, яка дозволяє застосовувати релігійні приписи; існувати і діяти як соціальні організми, структуровані відповідно до притаманних їм доктринальним принципам та установчим цілям. На жаль, навіть у країнах з давньою християнською традицією множаться епізоди релігійної нетерпимості, особливо по відношенню до християнства і тих, хто носить відмітні знаки своєї релігії.

Миротворець повинен також пам'ятати про те, що в зростаючій частці громадської думк,и ідеології радикального лібералізму і технократії намагаються вселити переконання, що економічного зростання слід домагатися навіть ціною ерозії соціальної функції держави та мереж солідарності громадянського суспільства, а також соціальних прав та обов'язків. Однак слід вважати, що ці права і обов'язки є основоположними для повного здійснення інших, починаючи з громадянських і політичних.

Серед найбільш вразливих сьогодні соціальних прав та обов'язків є право на працю. Це пов'язано з тим, що праця та належне визнання юридичного статусу трудящих не оцінюється відповідним чином, оскільки економічний розвиток залежить нібито насамперед від повної свободи ринків. Таким чином, праця розглядається як непостійна залежна величина в економічних і фінансових механізмах. У зв'язку з цим я знову повторюю, що гідність людини, а також економічні, соціальні та політичні причини вимагають, щоб «пріоритетною метою залишалася доступність роботи або можливість зберегти роботу для всіх» .4 Передумовою здійснення цього амбітного проекту є новий погляд на працю, заснований на етичних принципах і духовних цінностях, який зміцнить його концепцію як фундаментального блага для людини, сім'ї, суспільства. Цьому благу відповідають обов'язк і право, які потребують нової і сміливої політики праці для всіх.

Творити благо миру за допомогою нової моделі розвитку та економіки

5. Багато хто визнає, що сьогодні необхідна нова модель розвитку, а також новий погляд на економіку. Як всебічний розвиток, солідарний і стійкий, так і загальне благо вимагають точної шкали блага-цінності, яку можна вибудувати, маючи вищим орієнтиром Бога. Не достатньо володіти багатьма засобами або можливостями вибору, нехай навіть цінними. Як численні засоби, що працюють на розвиток, так і можливості вибору повинні використовуватися відповідно до перспектив хорошого життя, правильної поведінки, яка визнає першість духовного виміру і заклик до досягнення загального блага. В іншому випадку вони втрачають своє правильне значення, перетворюючись на нових ідолів.

Щоб вийти з нинішньої фінансової та економічної кризи, - яка має своїм наслідком зростання нерівності, - необхідні люди, групи, інститути, які заохочували б життя, сприяючи творчим здібностям людини, щоб навіть криза могла стати можливістю для розпізнавання і нової економічної моделі. Переважаюча в останні десятиліття модель висувала як постулат максимізацію прибутку і споживання, в дусі індивідуалізму та егоїзму, оцінюючи людей лише за їхньою здатністю відповідати вимогам конкуренції. Однак з іншого погляду справжнього і міцного успіху можна досягти, присвячуючи справі всього себе, розумові здібності, свою підприємливість, оскільки справжній людський розвиток потребує принципу безкорисливості як вираження братства і логіки дару.5 Говорячи конкретно, в економічній діяльності миротворець виражає себе тим, що встановлює з співробітниками та колегами, із замовниками і користувачами відносини чесності та взаємності. Він здійснює економічну діяльність заради загального блага, живе своїм зобов'язанням як чимось, що виходить за рамки власного інтересу, на благо нинішніх і майбутніх поколінь. Таким чином він трудиться не тільки для себе, але і для того, щоб дати іншим майбутнє і гідну роботу.

У сфері економіки потрібні - особливо з боку держав - політика індустріального та сільськогосподарського розвитку, яка дбала б про соціальний прогрес і про універсалізації правової і демократичної держави. І потім, важливо і обов'язково структурувати грошові, фінансові і комерційні ринки в етичному плані; їх слід стабілізувати і більшою мірою координувати і контролювати, з тим, щоб вони не завдавали шкоди найбіднішим. Крім того, турбота численних миротворців повинна бути звернена - з більшою рішучістю по відношенню до того, що було зроблено до сьогоднішнього дня, - на вирішення продовольчої кризи, яка є набагато серйознішою за фінансову. Тема продовольчої безпеки знову стала центральною на порядку денному міжнародної політики, через кризу, пов'язану, серед іншого, з раптовими коливаннями цін на сільськогосподарську сировину, з безвідповідальною поведінкою з боку деяких економічних діячів і з недостатнім контролем з боку урядів і міжнародної спільноти. Щоб подолати цю кризу, миротворці покликані трудитися разом в дусі солідарності, починаючи з місцевого рівня до міжнародного, з метою створити умови для хліборобів, особливо в невеликих сільських господарствах, щоб вони могли вести свою діяльність гідно і стабільно з точки зору соціальної, економічної та навколишнього середовища.

Виховання через культуру миру: роль сім'ї та суспільних інститутів

6. Хочу наполегливо підкреслити, що численні миротворці покликані плекати в собі любов до загального блага сім'ї та до соціальної справедливості, а також зобов'язання сприяти здоровому соціальному вихованню.

Ніхто не може ігнорувати або недооцінювати вирішальну роль сім'ї, основного осередку суспільства з демографічної, етичної, педагогічної, економічної та політичної точок зору. Вона має природне покликання до породження життя: вона супроводжує людей в їх зростанні і робить їх сильнішими через взаємну турботу. Християнська родина особливим чином наділена завданням початкового виховання людей згідно міри Божої любові. Сім'я є одним з соціальних суб'єктів, необхідних у творенні культури миру. Слід захищати право батьків та їх першорядну роль у вихованні дітей, насамперед у моральній та релігійній сферах. У родині народжуються і ростуть миротворці, майбутні ініціатори культури життя і любві.6

У це величезне завдання виховання у мирі особливо залучені релігійні громади. Церква відчуває себе наділеною цієї великою відповідальністю через нову євангелізацію, основою якої є звернення до істини і любові Христа і, як наслідок, духовне відродження людей і суспільства. Зустріч з Ісусом Христом формує миротворців, спонукаючи їх до спілкування і до подолання несправедливості.

Особлива місія по відношенню до миру лежить на культурних, шкільних та університетських установах. Від них вимагається значний внесок не тільки у виховання нового покоління лідерів, але також в оновлення національних і міжнародних громадських організацій. Вони можуть також внести вклад в науковий пошук, який додає економічній та фінансовій діяльності міцну антропологічну і етичну основу. Сучасний світ, особливо політичний, потребує підтримки нової думки, нового культурного синтезу, щоб подолати техніцизм і узгодити численні політичні тенденції в перспективі спільного блага, яке, коли воно розглядається як сукупність позитивних міжособистісних та інституційних відносин, в служінні цілісному розвитку індивідуумів і груп, лежить в основі істинного виховання в дусі миру.

Педагогіка миротворця

7. Таким чином, на закінчення, виявляється необхідність пропонувати і просувати педагогіку миру. Вона вимагає багатого духовного життя, чітких і переконливих моральних орієнтирів, відповідної поведінки і способу життя. Дійсно, справа миру сприяє здійсненню загального блага і створює інтерес до миру, виховуючи в ньому. Думки, слова і жести миру створюють менталітет і культуру миру, атмосферу поваги, чесності та щирості. Тому потрібно вчити людей любити один одного і наставляти один одного до миру, ставитися до всіх доброзичливо, а не просто толерантно. Головний заклик полягає в тому, щоб «сказати ні помсті, визнати власні помилки, прийняти вибачення, не вимагаючи їх і, нарешті, пробачити»,7 так щоб помилки і образи були визнані в істині, щоб разом йти до примирення. Це вимагає поширення педагогіки прощення. Зло перемагають добром, а справедливості слід шукати, наслідуючи Бога Отця, яий любить всіх Своїх чад (пор. Мт 5,21-48). Це робота довготривала, оскільки вона передбачає духовну еволюцію, виховання в дусі найвищих цінностей, нове бачення історії людства. Слід відмовитися від помилкового миру, який обіцяють ідоли цього світу, і від небезпек, які його супроводжують, - від помилкового миру, який робить совість людини все більш байдужою, який веде до замикання в собі, до позбавленої почуттів життя, проживання в байдужості. І навпаки - педагогіка миру передбачає дію, співчуття, солідарність, мужність і завзятість.

Ісус втілює всі ці якості в Своєму житті, аж до повного принесення Себе в дар, аж до «погибелі душі» (пор. Мт 10,39; Лк 17,33; Ів 12,25). Він обіцяє Своїм учням, що рано чи пізно вони зроблять незвичайне відкриття, про яке ми говорили на початку, - тобто що в мирі є Бог, Бог Ісуса, Який повністю на стороні людей. У цьому контексті мені б хотілося нагадати молитву, якою просять Бога зробити нас знаряддям Його миру, щоб нести Його мир, Його любов туди, де панує ненависть, нести Його прощення туди, де є образи, нести істинну віру туди, де живе сумнів. З нашого боку, разом з блаженним Іваном XXIII, попросимо Бога, щоб Він просвітив правителів народів, щоб поряд з турботою про добробут своїх громадян вони гарантували і захищали дорогоцінний дар миру; вселив всім бажання подолати розділяючі бар'єри, зміцнити зв'язки взаємного милосердя, зрозуміти інших і пробачити тих, хто заподіяв образу, з тим, щоб силою Його діяння всі народи землі стали братами і в них розцвів і завжди панував такий бажаний мир.8

З цією відозвою я сподіваюся, що всі зможуть бути істинними миротворцями і творцями миру, так щоб град людський зростав у братській злагоді, у процвітанні та мирі.

З Ватикану, 8 грудня 2012
Бенедикт XVI

1 Пор Другий Ватиканський Собор, Пастирська Конституція про Церкву в сучасному світі Gaudium et spes, 1.
2 Пор Енцикліка Pacem in terris (11 квітня 1963 року): AAS 55 (1963), 265-266.
3 Пор Там же: AAS 55 (1963), 266.
4 Бенедикт XVI, Енцикліка Caritas in veritate (29 червня 2009 року), 32: AAS 101 (2009), 666-667.
5 Пор Там же, 34 e 36: AAS 101 (2009), 668-670 e 671-672.
6 Пор Іван Павло II, Послання на Всесвітній День миру 1994 року (8 грудня 1993 року): AAS 86 (1994), 156-162.
7 Бенедикт XVI, Промова на зустрічі з членами уряду, дипломатичним корпусом, релігійними ієрархами і діячами культури, Баабда-Ліван (15 вересня 2012 року): L'Osservatore Romano, 16 вересня 2012 року, p. 7.
8 Пор Енцикліка Pacem in terris (11 квітня 1963 року): AAS 55 (1963), 304.

Перекладено "Католицьким Оглядачем" за матеріалами ru.radiovaticana.va