Неоязичницька практика лікування В.В.Синельникова


На сьогоднішній день людству відомо безліч психічних та фізичних хвороб. Всі хвороби являються для людини вадами, які завдають в кращому випадку незручностей, а в гіршому нестерпних страждань причому не тільки для особистості, що переносить хворобу, але й для оточуючих її людей.

Цілком зрозуміло, що людина прагне вилікуватись від будь яких хвороб навіть ціною своєї моральності. В сучасному світі досить сильно розвивається медицина, яка спрямована на поміч людині у її тілесних немочах.
Термін «медицина» розглядається, як - галузь наукової та практичної діяльності, що вивчає нормальні та патологічні процеси в організмі людини, різноманітні захворювання, патологічні стани, методи їх запобігання та зміцнення здоров'я людини.


Розглянувши термін постає ряд питань, відповідь на які повністю міняє характер медичного дослідження, а також вирішення проблем пов'язаних з відновленням нормальної життєдіяльності людини.
1. Як певний напрям медицини розглядає людину: як особистість, чи лише, як біологічний організм?
2. Який стан людини являється нормальним?
3. Що являється першопричиною патологій людини?
Кожний вид медицини дає свою відповідь на ці фундаментальні для себе питання. Різноманітність напрямків в медицині породжує безліч відповідей, які намагаються дати свою особливу відповідь на проблематику патологій в людині та її вирішення.


Зупинимося на так званій «нетрадиційній медицині». ЇЇ особливістю є те, що процес лікування хворого можна розглянути як певний магізм з відсиланням на язичницькі практики під виглядом дієвих засобів про які здавна знали наші предки, але ми чомусь забули. Бувають випадки, що псевдолікарі взагалі патентують нову систему для лікування, яку вони синтезували зі знань предків добавивши свої сучасні знання й систематизувавши це все в єдину лікувальну систему. Для таких систем характерною ознакою є те, що для подолання хвороби псевдолікар буде намагатися підкорити сили, які на його думку визвали патології. Це може робити сам лікар, або буде вчити пацієнта таємницям лікування основаних на його власному спотвореному світосприйнятті. Псевдолікар начебто наділяючи матеріальні об'єкти надзвичайними властивостями за допомогою йому підвладних незрозумілих і недосліджених до нашого часу енергій, або розказуючи пацієнту про світобудову, яку треба пізнати, щоб навчитися нею керувати, тобто підкорити і заставити працювати на свій лад вводить людину в страшну оману. Таке лікування не лише може не вилікувати від патології, а й спричинити нові. В принципі всі ці маніпуляції з людською свідомістю та підсвідомістю направлені для збільшення вірогідності спрацювання ефекту який відомий в науці, як Плацебо. Вже давно відомо про вплив свідомості на людське тіло, а тіла на свідомість. Але на питання яким чином людська свідомість впливає на свою природу і в чому заключається зворотній зв'язок досі остаточної відповіді немає. З огляду на ці аспекти так звану «нетрадиційну медицину» можна віднести до сучасних проявів язичництва під виглядом магізму.

 

Короткі відомості про В. В. Синельникова
Валерій Володимирович Синельников народився 21 листопада 1966 р. на далекому Сході у сім'ї офіцера ракетних військ й вчительки. Навчався в фізико-математичній школі в м. Сімферополь, закінчив Кримський державний медицинський університет. По закінченні університету пройшов навчання в Росії по гомеопатії та психотерапії.
Перша книга В. В. Синельникова «Возлюби свою хворобу» (1999) стала результатом наукової праці, розпочатої ним під час навчання у медичному університеті.
На даний час проживає на Україні в м. Сімферополі.

Діяльність В. В. Синельникова
Для лікування пацієнтів по своїм методикам В. В. Синельников створив організацію під назвою «Школа здоров'я і радості», що має свої філіали в Україні, Росії. Також ця школа розширюється у напрямку Європи та держав пострадянського простору. Крім України та Росії «Школа здоров'я і радості» проводить свою діяльність у Германії, Ірландії, Фінляндії, Швеції, Казахстані, Башкирії, Турції.
Сам В. В. Синельников класифікує свою організацію, як співдружність однодумців, об'єднаних спільною ідеєю: служіння Істині, служіння Богу і людям, бути господарем свого життя і жити щасливо в любові і гармонії з собою і з оточуючим світом.
Місією «Школа здоров'я і радості» за твердженням доктора являється створення Простору Любові, Світла і Добра в собі, у своєму житті, в своєму роду, на своїй Батьківщині, в країні, в якій ми живемо, на планеті Земля, у всьому Всесвіті.


Принцип роботи цієї організації полягає у проводженні семінарів-тренінгів, які мають чітку направленість й мету. Умовно їх можна розділити на три типи:
1. Базовый 10-денний семінар-тренінг;
2. Поглиблений 10-денний семінар-тренінг «Родолад в сімї»;
3. Майстер-клас.
Перший семінар-тренінг направлений для загального оприлюднення та нав'язування теорій доктора Синельникова. Другий являється лише наступною сходинкою у «просвітленні», а вже майстер-клас підготовчим етапом для майбутніх адептів цієї школи.
Організація «Школа здоров'я і радості» початковий проект В. В. Синельникова спрямований на збільшення своєї громади з людей, які пришли до нього свідомо. Але наступний його проект виходить на якісніше новий рівень. У 2007 р. доктор Синельников відкрив у м. Сімферополь школу «Аз Буки Веди» для дітей. Школа була сформована початково для дітей з середовища його громади для вивчення Слов'янської спадщини та Ведичної культури. Але це лише експериментальний зразок. У перспективі відкриття школи з повнім загальноосвітнім циклом, що буде підкріплюватись ліцензією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. На V Вічі Старовірів у 2007 р в м. Євпаторія, доктор Синельников оголосив, що така ліцензія йому вже дана, а побудова повноцінної школи лише справа часу. Школа не буде відділяти дітей від батьків. Це зроблено для того, щоб не створювати світоглядний бар'єр між поколіннями. Під час свого виступу він чітко дав зрозуміти, що основним вектором діяльності школи стане зміна свідомості дітей для організації громади, що буде сповідувати неязичницькі ідеали життя.

Вчення В. В. Синельникова

1. Проблематика Бога у вченні В. В. Синельникова
Для класифікації світоглядної системи необхідно в першу чергу розглянути питання існування Бога, його відношення до цього світу, а також до людини загалом. Хочу відразу відмітити, що доктор Синельников стає на позиції заперечення особистості Бога. Бог у його розумінні є Всесвіт, який є певним видом незбагненної чистої енергії, що володіє власною свідомістю. Синельников стверджує, що всі люди поклоняються саме цій енергії, але кожен називає її своїми іменами. Так наприклад у християнстві цю енергію називають Богом, у мусульманстві - Аллах, на Сході - Істинною. А вчені називають це фізичним вакуумом. Тобто всі ці імена для нього являються лише метафорами одної незбагненної енергії. Подібний підхід можна зустріти у філософсько релігійній течії яка нам відома, як Теософія. А загалом таке уявлення про Бога можна чітко класифікувати, як Пантеїзм. Пантеїзм філософська доктрина, яка стверджує, що всесвіт є ідентичним з Богом; редукція Бога до всесвіту або всесвіту до Бога. Іншими словами, пантеїзм це - вірування чи вчення, яке представляє природний світ, включаючи людину, частиною божества. Необхідно зауважити, що пантеїзм є пануючою тенденцією в індуїзмі, даосизмі та дзен-буддизмі.

Якщо аналізувати тенденції сучасного язичництва на території України то можемо помітити, що вони мають нахил саме у Ведичну культуру. Можливо це пов'язано з тим, що язичництво Скандинавського типу, яке було більш характерне для наших теренів до прийняття християнства в сучасному світі виглядає, як відвертий сатанізм, що користується сумнівною репутацією у суспільстві.
Своє бачення Бога доктор Синельников підкріплює науковими дослідженнями в області квантової фізики. Він пояснює взаємозв'язки у цьому світі за допомогою теореми Джона Бела. Ця теорема говорить про те, що не існує ізольованих систем; кожна частка всесвіту знаходиться в «миттєвому» (що перевищує швидкість світла) зв'язку зі всіма іншими частками. Вся Система, навіть якщо її частини розділені величезними відстанями, функціонує як «Єдина Система». Дана теорема доведена теоретично і вже знайшла практичні підтвердження. В принципі всі явища, пов'язані з дією уявної енергії на навколишній світ, можна обґрунтувати теоремою Джона Белла. Але «миттєвий зв'язок» входить в протиріччя із спеціальною теорією відносності Альберта Ейнштейна, яка стверджує, що енергія не може поширюватися швидше за світло.


2. Відношення людини до світу

Вчення В. В. Синельникова взаємозв'язок людини з світом чітко виявляє його пантеїстичний характер. Людина уявляється Мікрокосмосом, який є лише зменшеною копією Макрокосмосу (Всесвіту). На підтвердження цього Синельников наводить цитати з Вед в яких сказано, що пізнаючи навколишній «Світ Дійсності», людина пізнає саму себе, бо людське існування в «Світі Дійсності» є невід'ємною частиною людини. Також він цитує фрази з дзен-буддизму і навіть з Біблії інтерпретуючи їх на свій лад.
З точки зору Синельникова, людина спілкується з реальністю принаймні на двох рівнях: свідомому і підсвідомому. Причому кожен з нас сприймає свідомо цей Світ не безпосередньо, а скрізь призму ряду фільтрів. З цього виходить, що людина спостерігає не реальний Світ, а лише його спрощену модель. У кожної людини модель Світу особиста та відмінна від моделей інших людей, оскільки фільтри, які виступають призмою реальності являються суто суб'єктивними. Фільтри поділяються на три типи й мають своє ієрархічне положення у творені моделі, яка стане реальністю для людини.

1. Першим фільтром виступає нейрофізіологічний апарат людини (органи зору, слуху, дотику, нюху і смаку).
2. Другим фільтром є соціальні приписи (сім'я, національність, релігія, історія, звичаї).
3. Третім фільтром являються індивідуальні приписи (думки, переконання, почуття, емоції)
З цього видно, що таким чином Синельников намагається пояснити відбір інформаційного потоку людиною, що сформує її ставлення до Світу. Але при цьому він ототожнює поняття людського відношення до Світу з поняттям особистої реальності. Аналізуючи таку думку можна побачити причину обмеженості людського світогляду, вбачаючи її в редукційній моделі Світу, яку ми сприймаємо, як реальність. З цього виходить те, що при бажанні людини дослідити реальний Світ, вона мусить зруйнувати вже закладені з народження фільтри світосприйняття. Але такі дії по відношенню до своєї особистості мусять нести лише деструктивний характер.

Своєю світоглядною системою Синельников піддає сумніву повну свободу вибору людської особистості, що повністю перечить християнській антропології. На його думку в нашій свідомості вже закладена певна програма (алгоритм), який працює без нашого відома та наказує, як нам сприймати реальність. У підсвідомості, яка згідно з теорією Синельникова сприймає Світ без призми редукційних фільтрів теж є така програма, але її функція заключається в опреділенні, яку інформацію надати свідомості по критеріям безпеки для людської психіки.
Саме це бачення доктором Синельниковим будови людської особистості стало основою його лікувальних практик.
Аналізуючи розуміння Світу Синельниковим, можна зазначити яскравий вплив на його теорію філософії Карлоса Кастанеди, який являвся сучасним шаманом Центральноамериканського типу. Також присутній вплив окультних наук, що підтверджується цитуванням Парацельса.

Короткий аналіз методики лікування за В. В. Синельниковим

Першою й найголовнішою ланкою у лікуванні доктора Синельникова є зміна світосприйняття на основі його теорії про Світ. За функціональний метод зміни свідомості відповідає система психотренінгів на організованих ним семінарах.
Одним з основних практик лікування Синельникова є медитативна практика для так званого заглиблення у підсвідомість для самопрограмування, що базується на принципі керуючих програм у людській свідомості. Подібні практики не рекомендуються психологією, оскільки результатом таких маніпуляцій, як правило стають психічні розлади. Якщо людина затуманивши свою свідомість вважає, що вона щаслива - це не означає, що вона вилікувалась (ліквідувала патологію). В принципі Синельников і не намагається вилікувати хворобу. Він лише описує психічні підстави, що призвели до її виникнення та закликає змінити своє ставлення до хвороби, оскільки вона була спричинена самою людиною (людським гріхом). Він не закликає знищити причину (людський гріх), а навпаки наставляє на те, що треба полюбити свою патологію та жити з нею в мирі та злагоді. Це сприяє повній деградації людської особистості, оскільки адекватна людина спрямовує свої сили на подолання своєї недосконалості (гріха), а не сповнюється до патології почуттям любові, миру, злагоди.

Висновок
Доктор Синельников створив досить потужну організацію - «Школу здоров'я і радості», яка крім комерційного вектору створює та розвиває неоязичницьку громаду. Проект «Аз Буки Веди», який стрімко йде до своєї повноцінної реалізації виростить ціле покоління сучасних язичників.
Діяльність доктора Синельникова варто розглядати, як загрозу, що має чіткий вектор та стрімкий розвиток. Створена доктором система являє собою нову деструктивно-тоталітарну секту з неоязичницьким світоглядом, а в комерційному плані являє собою класичну фінансову піраміду. Методики цієї секти та принципи її комерційної діяльності близькі до аналогів США та Європи. Одним з найвідоміших таких аналогів являється релігійно-філософська течія відома, як Саєнтологія заснована Роном Хаббардом.
Одним з пунктів його вчення, яке мусить обурювати християнство загалом, це те, що Синельников для підтвердження своїх окультно-язичницьких теорій використовує цитати з Біблії інтерпретуючи їх на свій лад. Цим самим істину, яка закладена для кожного християнина в Святому Письмі він ставить на один рівень з окультизмом, філософією, іншими релігійними системами не сумісними з християнським розумінням Світу.
Синельников завжди намагається обґрунтовувати та підкріплювати свою теорію не лише філософськими або релігійними думками, але й науковими теоретичними та експериментальними дослідженнями. Причому спектр наукових знань досить широкий. Він використовує надбання квантової фізики, психології, медицинських дисциплін. Але при цьому орієнтується на окультні науки, приводячи результати практичних досліджень та теоретичної бази окультизму, як незаперечний факт. Цим самим В. В. Синельников намагається знівелювати бар'єри між знаннями сумнівними (окультними) та об'єктивними, а також поєднати їх з своєю синтетичною філософсько релігійною системою неоязичницького типу.


Cтудент 5 курсу ВПБА
Долінський Сергій

Джерело: kyrios.org.ua

При цитуванні або використанні будь-яких матеріалів гіперпосилання на www.christusimperat.org обов'язкове