Папа Іван-Павло ІІ і Католицька харизматична онова


Папа Іван-Павло ІІ своє відношення до Католицької харизматичної Онови висловив, приймаючи членів Ради ІССRО 11 грудня 1979 року, словами: «Я завжди належав до цієї Онови в Дусі Святім... Я переконаний, що цей рух є знаком діяння Духа Святого... Я переконаний, що цей рух є найважливішою компонентою обнови всієї Церкви.»

Папа Іван-Павло ІІ часто наголошував важливість харизматичної Онови для Церкви:
- «Цього року відзначаємо двадцяту річницю харизматичної Онови в Католицькій Церкві. Сила і плідність цієї Онови свідчить про сильну присутність Святого Духа, котрий особливо діє в Церкві цих років після ІІ Ватиканського собору. Дух Святий водив Церкву в кожному часі, даючи вірним велику кількість харизм. Завдячуючи Святому Духові, Церква затримала постійну молодечу свіжість, а харизматична Онова ясно демонструє цю свіжість в нашому часі...» - Промова Івана-Павла ІІ на шостій міжнародній конференції провідників харизматичної Онови в Римі, 15 травня 1987 року;

- «Відзначаючи двадцять п'яту річницю початку Католицької харизматичної Онови, з радістю приєднуюсь до вашої прослави Бога, дякуючи за чисельні плоди, що їх принесла Онова в житті Церкви. Поява Онови після ІІ Ватиканського собору була надзвичайним даром Духа Святого Церкві... В цьому моменті церковної історії харизматична Онова може відіграти велику роль в поширенні оборони християнського життя в суспільствах, в котрих секуляризм і матеріалізм зменшили здатність більшості людей відповісти Духу Святому і розпізнати Божий поклик любові.» - Аудієнція папи Івана-Павла ІІ для членів Ради ІССRО 14 березня 1992 року;

- «Ви представляєте спільноти харизматичного руху з цілого світу - в усій різноманітності, що свідчить про харизми, що їх Дух Святий дає Церкві і в наш час. Як не дякувати Богу за обильний плід, що його минулих десятиліть в житті окремих осіб і спільнот принесла Онова в Дусі? Безліч людей зрозуміли важливість Святого Письма для християнського життя, розвинули в собі новий смисл важливості молитви і глибокий потяг до святості, вернулись до Св. Таїнств, увійшли в глибше розуміння свого християнського покликання та посвятили себе служінню посланню Церкви з подивугідною пожертовністю.» - Послання Івана-Павла ІІ, звернене до учасників сьомого міжнародного конгресу Католицького братства спільнот і товариств в Римі 9 листопада 1996 року.

- «Католицька харизматична Онова є одним з чисельних плодів Другого Ватиканського собору, котрий, неначе нова П'ятидесятниця, спричинив надзвичайний процвіт спільнот і рухів особливо чутливих на діяння Святого Духа в церковному житті. Як можна не дякувати за дорогоцінні дари, що їх харизматична Онова принесла в життя Церкви, як рівно ж в життя стількох людей? Скільки вірних мирян - чоловіків і жінок, молоді, дорослих і старших - мало можливість у власному житті відчути чудесну силу Святого Духа і Його дарів! Скільки людей знову відкрило для себе віру, радість молитви, силу і красу слова Божого - перетворюючи все це в великодушне служіння посланню Церкви!» - аудієнція Івана-Павла ІІ для представників італійського національного комітету «Онови в Дусі» в Римі 4 квітня 1998 року.

- На Міжнародному харизматичному конґресі в місті Ріміні (Італія) 2000 року, Іван-Павло ІІ наголосив, що в процвітанні харизматичного руху Церква пізнає дію Духа Святого, котрий не залишає Церкву ніколи, а особливо в тяжких часах.

При кожній зустрічі з католиками-харизматами папа наголошував свою радість з цього приводу: «Ваша присутність в цій базиліці, де ви приймали участь в св. Літургії, для мене особисто є причиною великої радості» - промова папи Івана-Павла ІІ, звернена до учасників харизматичного конгресу 15 листопада 1986 року;

Звертаючись до представників церковних рухів на празник П'ятидесятниці, 30 травня 1998 року, на площі св. Петра в Римі, папа сказав: «Сьогодні, звертаючись до всіх вас, зібраних тут на площі св. Петра і до всіх християн, хотів би закликати: Покірно відкрийтесь дарам Духа! Прийміть послушно і з подякою харизми, що їх Дух безперестанку виливає на вас! Не забувайте, що кожна харизма дається на добро всіх, тобто на добро всієї Церкви!»

На особисте бажання Святішого Отця Понтифікальна рада у справах мирян своїм декретом визнала ІССRS (Іntеrnаtіоnаl Cаthоlіc Chаrіsmаtіc Rеnеwаl Sеrvіcеs / Міжнародну службу для Католицької харизматичної Онови) 14 вересня 1993 року та надала ІCCRS-у правову осібність в Католицькій Церкві.

Це відношення Святішого Отця до харизматичної Онови знайшло своє відображення і в його енцикліці «Christifideles laici», в якій цілий номер 24-ий присвячений харизмам і їхньому місцю в житті Церкви. Тут папа найперше приводить місця Св. Письма, які подають список харизм, а це - 1 Кор. 12, 7 - 10; 1 Кор. 12, 4 - 6; 1 Кор. 12, 28 - 31; Рим. 12, 6 - 8; 1 Пт. 4, 10 - 11. (див. СL 24), а також зазначає, що ціла Церква з вдячністю мусить прийняти харизми, що їх Святий Дух уділяє кому і як хоче (див. СL 24). Та особливо наголошує, що в теперішньому часі спостерігаємо особливо інтенсивне вилиття харизм на Божий народ (див. СL 24).

©Milites Christi Imperatoris