Екуменізм і внутрішня єдність

23-11-2009


Анатолій Бабинський (SoborNews)

В останніх двох числах часопису «Патріярхат» (№4-5, 2009) відбувся обмін думками між представниками Української Греко-Католицької Церкви та єпископом Української Православної Церкви Київського Патріархату Євстратієм (Зорею) стосовно перспективи екуменічного діалогу між греко-католиками та православними, нащадками Київської Церкви. Позиція православного ієрарха, звичайно, не відображає всього спектру думок щодо греко-католиків, оскільки він представляє тільки частину українського православ'я, однак, його точку зору можна вважати есенцією «києвоцентричного» голосу православного середовища України, в тому числі й представників УПЦ (МП), (позиція ж промосковської частини православ'я в Україні нам давно відома). Аналіз поглядів греко-католицьких богословів черговий раз засвідчує, що в лоні УГКЦ немає одностайності стосовно того якою повинна бути її екуменічна позиція.

Щоправда така роздвоєність (не обов'язково в негативному значенні) присутня вже у Концепції Екуменічної позиції нашої Церкви (2000 р.), і зводиться, головно, до бажання віднайти єдність із православними братами не втративши єдності з Римським Апостольським Престолом. Аналогічне бачення закладене в основу пропозиції Блаженнішого Патріарха Любомира про відновлення сопричастя у Київській Церкві, без втрати зв'язку з еклезіальними центрами в юрисдикції яких знаходиться на сьогодні та чи інша Церква. Таким чином, греко-католики перебувають в ситуації, коли вони змушені звертати свої діалогові ініціативи у два боки - в бік Римського Престолу та в бік православних. У той час як римо-католики і православні дивляться тільки в напрямку одне одного. Ця ситуація створює напруження в самій УГКЦ, оскільки в ній існують групи, які по-різному бачать на чому слід більше зосередитись в екуменічних ініціативах. Так, для прикладу, одна частина, вважає, що греко-католикам потрібно цілковито покластись на офіційний католицько-православний діалог і їм нема що додати до тих думок, які в ньому звучать. Водночас, у цьому випадку дехто підтримує позицію католиків, а дехто - православних. Інша частина притримується думки, що нам не можна чекати поки будуть з'ясовані всі питання порядку денного офіційного діалогу, а необхідно самостійно шукати шляхів досягнення єдності. Існує й така група людей, і вона доволі значна, яка негативно ставиться до самої ідеї єдності із православними. Таким чином, попри дуже «екуменічну» Екуменічну Концепцію, на ментальному рівні віруючих, священиків, богословів і єпископів вона (концепція) розпадається на частини, які часом суперечать одна одній. Також варто додати, що саме ця «зовнішня» орієнтація провокує внутрішні конфлікти на обрядовому і богословському ґрунті.

Я свідомий надмірної схематичності такої конструкції, однак переконаний, що рано чи пізно нам доведеться щиро відповісти на ті питання, які породжені цими позиціями. Так зокрема, чи готовою буде наша Церква до можливого досягнення згоди православними і католиками у питанні першості єпископа Риму? А це спільне рішення стовідсотково не співпаде із тією моделлю відносин Східних Церков із Римським Престолом у якій перебуває на сьогодні УГКЦ. Або наприклад, під час веб-конференції організованої Релігійно Інформаційною Службою України о. Іван Дацько, який бере участь у засіданнях католицько-православної комісії, на запитання автора цих рядків, яким буде місце УГКЦ у Вселенській Церкві у випадку відновлення єдності між Католицькою і Православною Церквою, відповів: «ми будемо помісною Українською Церквою у повному сопричасті зі всіма іншими помісними Церквами Вселенської Церкви. Обряд, дисципліна, літургійний устрій, духовність, богослов'я будуть східними, православними і католицькими». Однак така відповідь провокує низку запитань, зокрема, чи не повинні ми вже сьогодні окреслювати (і втілювати) модель цієї «помісної Церкви» перед Римським Престолом і відстоювати, разом із православними, автономію Східних Церков по відношенню до Риму? Така позиція потребує неабиякої консолідації внутрішніх сил, а особливо діалогу вище згаданих груп, які по різному бачать місію і навіть майбутнє нашої Церкви, адже в лоні УГКЦ є люди, які бачать її майбутнє, як органічної частини Римської Церкви і чути не хочуть про єдиний з православними духовний та юридичний центр.

Перелік можна продовжувати, одначе в нашій Церкві ці питання вважаються дражливими і ми воліємо радше говорити про екуменізм у суспільній і соціальній сферах. Схожу позицію займає і частина православних. Але чи без прагнення єдності у Тілі й Крові Христа наш екуменізм буде щирим і правдивим? Впевнений, що ні. Ми повинні бути готовими до конкретних дій, а не тільки гарних декларацій.

На жаль, мусимо констатувати, що сьогодні «екуменічного руху» потребує сама Греко-Католицька Церква, бо без внутрішньої єдності годі шукати єдності і розмовляти про єдність з іншими. Без спільного бачення своєї місії та майбутнього, а відповідно теперішніх кроків, ми справді будемо «каменем спотикання» (як нас часто називають і православні, і католики) в екуменічному діалозі.

 

Анатолій Бабинський
(anatolij_babinskyj@ukr.net)