Бенедикт XVI не закликав католиків причащатися на колінах

11-11-2009

  • Категорія:


Спростування інформації, яка прозвучала в ЗМІ, в тому числі деяких релігійних ЗМІ, щодо нібито наказу Папи Бенедикта ХVI про приймання Святого Причастя на колінах.

Інформаційна агенція УНІАН [09.08.2009, 16:01] у своїй інформації "Католики ставатимуть на коліна під час причастя" передрукувала з російського інтернет-порталу "Портал Credo.Ru" інформацію від 7 серпня 2009, 15:36: "Папа Бенедикт XVI призвал католиков становиться на колени во время причастия".

"Портал Credo.Ru" в свою чергу передрукував цю інформацію з американської газети "News Blaze", від 1 серпня 2009 р.: "Pope Benedict to Catholics: Kneel For Communion" ("Папа Бенедикт до католиків: Встань на коліна перед Причастям" - укр.). Там цю статтю надрукував автор David Martin (e-mail: jmj4today@att.net).

За Вікіпедією: Доктор Дейв Мартін є американським християнським євангелістом, надхненний оратор, а також співзасновник-пастор Ультимативної Живої Церкви, чия штаб-квартира базується в Орландо, штат Флорида. Мартін, родом з Техасу, є також автором декількох книг, таких як "Сила Фавор" і "Створення Ультимативного Життя".

Мартін є також співзасновником і президентом "Дейв Мартін Інституту Чемпіонів", інституту, який наказує людям про те, як домогтися успіху в життя через такі теми, як управління часом, прийняття рішень та постановка завдань для себе.

Телевізійні програми Мартіна, "Ультимативне життя", регулярно з'являються на Trinity Broadcasting Network (TBN), Daystar Television Network, а також в безлічі інших християнських телевізійних мереж.

Мартін, його дружина Крістіна (також співробітниця штаб-квартири пастора цієї церкви) і їхні діти живуть в Орландо.

David Martin у своїй статті використовує слова Святішого Отця Бенедикта ХVI, вирвані з контексту проповіді, яку Папа виголосив 22 травня 2008 в часі святкування урочистостей Пресвятої Євхаристії у Базиліці Святого Івана (Лятеранум) в Римі (HOMILY OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI. Square in front of the Basilica of Saint John Lateran, Thursday, 22 May 2008, польська версія - тут).

Папа зокрема говорить:
"Odkrywamy tu znaczenie trzeciego podstawowego momentu Bożego Ciała: adorowania Pana na klęczkach. Adoracja Boga Jezusa Chrystusa, który stał się chlebem łamanym z miłości, jest najbardziej skutecznym i radykalnym środkiem przeciwdziałającym wszelkiej, dawnej i współczesnej, idolatrii. Klęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności: ten kto klęka przed Jezusem, nie może i nie powinien korzyć się przed żadną władzą ziemską, bez względu na jej siłę. My chrześcijanie klękamy tylko przed Bogiem, przed Najświętszym Sakramentem, ponieważ w Nim, jak wiemy i jak wierzymy, jest obecny jedyny prawdziwy Bóg, który stworzył świat i tak go umiłował, że dał swego Jednorodzonego Syna (por. J 3, 16). Korzymy się przed Bogiem, bo On pierwszy pochylił się nad człowiekiem, jak Dobry Samarytanin, aby mu pomóc i przywrócić życie, i uklęknął przed nami, by umyć nasze brudne nogi. Adorować Ciało Chrystusa znaczy wierzyć, że tu, w tym kawałku chleba, jest rzeczywiście Chrystus, który nadaje prawdziwy sens życiu, zarówno ogromnemu wszechświatowi, jak najmniejszemu stworzeniu, całym ludzkim dziejom i najkrótszemu nawet życiu. Adoracja jest modlitwą, która jest przedłużeniem liturgii i komunii eucharystycznej, i z której dusza wciąż czerpie pokarm: żywi się miłością, prawdą, pokojem; żywi się nadzieją, ponieważ Ten, przed którym się korzymy, nie sądzi nas, nie przygniata, lecz wyzwala i przemienia.

В перекладі:
"Тут ми виявляємо зміст третього важливого моменту Божого Тіла: адорація Господа на колінах. Адорація Бога Ісуса Христа, який став хлібом, ламаним з любові, є найбільш ефективним і радикальним засобом протидії будь-яким, давнім і сучасним ідолопоклонствам. Клячання перед Євхаристією є визнанням свободи: той, хто стає на коліна перед Ісусом, не може і не повинен коритися перед будь-якою земною владою, незалежно від її сили. Ми, християни, стаємо на коліна тільки перед Богом, перед Найсвятішим Таїнством, тому що в ньому, як ми знаємо, і ми віримо, присутній один істинний Бог, що створив світ і так його полюбив, що дав Сина Свого Єдинородного (пор. Ів. 3, 16). Коримося перед Богом, тому що він перший нахилився над людиною, як добрий самаритянин, щоб допомогти йому і відновити життя, і став на коліна перед нами, щоб вимити наші брудні ноги. Адоруємо Тіло Христове, щоб вірити, що тут в цьому шматочку хліба, дійсно є Христос, який дає справжній сенс життя, як величезному всесвіту, так і найменшому створінню, всій людській історії і навіть найкоротшому життю. Адорація є молитвою, яка є продовженням Євхаристійної Літургії і Причастя, з якої душа завжди отримує свою поживу: живиться любов'ю, правдою, миром, живиться надію, тому що Той, перед яким коримося, не судить нас, не пригнічує, але звільняє і перемінює."

В даній проповіді Папа говорить про Адорацію Найсвятіших Тайн, яку всі католики звичайно чинять клячучи. Але Адорація і Святе Причастя - два різних у часі і змісті моменти Богопочитання. Адорація - це молитва, яка відбувається поза Літургією або після Літургії і Святого Причастя.

Святе Причастя - є прийманням Найсвятіших Тайн Тіла і Крові Христових в часі Святої Літургії. Святе Причастя (Eucharistic communion) є вершиною Святої Літургії.

Святіший Отець чітко розрізняє Адорацію - Adoration і Святе Причастя - Eucharistic communion.

"Adoration is prayer that prolongs the celebration and Eucharistic communion and in which the soul continues to be nourished: it is nourished with love, truth, peace; it is nourished with hope, because the One before whom we prostrate ourselves does not judge us, does not crush us but liberates and transforms us".

Однак, Девід Мартін вириває слова Папи з контексту всього свята Пресвятої Євхаристії і трактує їх як необхідність клячання в часі приймання Святого Причастя, тобто підмінює поняття Adoration та Eucharistic communion.

Мовою оригіналу: ("News Blaze", від August 01,2009)
Pope Benedict to Catholics: Kneel For Communion
Pope Benedict XVI does not want the faithful receiving Communion in their hand nor does he want them standing to receive Christ in the Blessed Sacrament.
The Holy Father's reasoning is simple: "We Christians kneel before the Blessed Sacrament because, therein, we know and believe to be the presence of the One True God." (May 22, 2008).
According to the pope the entire Church should kneel in adoration before God in the Eucharist. "Kneeling in adoration before the Eucharist is the most valid and radical remedy against the idolatries of yesterday and today" (May 22, 2008).

В перекладі:
Папа Бенедикт до католиків: Встань на коліна для Причастя
Папа Бенедикт XVI не хоче, щоб вірні приймали Причастя в руки, він не хоче, щоб вони стоячи отримували Христа в Святому Причасті.
Міркування Святого Отця прості: "Ми, християни, клячимо перед Святим Причастям, оскільки в ньому, ми знаємо і віримо у присутність Єдиного Істинного Бога." (22 травня 2008 р.)
За словами Папи вся Церква повинна стати на коліна в Адорації перед Богом у Євхаристії. "Клячання на колінах у адорації перед Євхаристією є найбільш дійсним і радикальним засобом проти ідолопоклонства вчора та сьогодні" (22 травня 2008 р.) (переклад - наш) - пише Девід Мартін.

Портал "Портал Credo.Ru" в свою чергу пише: "Действия Бенедикта XVI соответствуют 2-тысячелетней традиции христианства и направлены на то, чтобы вернуть любовь и уважение к Евхаристии, которая в последнее время для многих стала объектом для насмешек. А также на то, чтобы не дать возможности членам разнообразных сатанинских культов, получив причастие в руки, унести его с собой, а затем использовать для совершения своих ритуалов."

Дійсно, Святіший Отець прагне зберегти двохтисячолітню історію християнства і повернути любов і повагу до Пресвятої Євхаристії, однак, ніколи Папа Бенедикт ХVI ніколи не зобов'язував Католицьку Церкву приймати Святе Причастя на колінах.

На жаль, сучасна журналістика не шукає першоджерел чи офіційних коментарів уповноважених осіб, а користає неперевіреними джерелами. Тим більше, шкода, що церковні чи релігійні мас-медіа подають подібну неперевірену інформацію (фактично, плітки - перекручення, передані від одної особи через другу до третьої і четвертої).

Надіємося, що ця інформація допоможе християнам усвідомити не просто форму Причастя - стоячи чи клячучи, але відчути суть Таїнства Пресвятої Євхаристії Тіла і Крові Христових - приступання до Святості Бога, Який Єдиний є Святий, але Своєю Любов'ю освячує кожного, хто "з вірою і любов'ю приступає" (пор. - виголос священнослужителя перед Святим Причастям вірних - літургія св. Івана Золотоустого). Воскреслий Христос, який є Хлібом Життя, дарує Себе тим, хто вірить Йому - дарує життя вічне і Спасіння.

Тому молимося, щоб Воскреслий Христос Господь наш просвітив світлом Божої Правди кожну людину, в тому числі і всіх тих, хто свідомо чи несвідомо спричинився до перекручення слів Святішого Отця і Правди Божої.

Стаття по темі: Зі страхом Божим і вірою приступіть
Джерело: Прес-служба Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ

 

При цитуванні або використанні будь-яких матеріалів гіперпосилання на Milites Christi Imperatoris обов'язкове